Please enter a search term:

 • Sociocratie

  Met mprofi AG en Soziokratie naar effectieve digitale transformatie - Samen. Innovatief. Succesvol.

  Klik hier

Sociocratie

In een steeds meer gedigitaliseerde wereld bevinden B2B bedrijven zich in een continue staat van verandering. mprofi AG heeft het tot haar taak gemaakt om bedrijven te begeleiden en te ondersteunen bij deze digitale transformaties. Een belangrijk onderdeel van ons werk en onze filosofie is sociocratie, een organisatorische ontwikkelingsaanpak gebaseerd op consensus en gelijkheid.

Wat is sociocratie?

Sociocratie is een concept dat zijn oorsprong vindt in Nederland en betekent "heersen door de samenleving". In de context van mprofi AG, gaat sociocratie over meer dan alleen een methodologie. Het is een holistische benadering voor het vormen van organisaties en werkprocessen gebaseerd op vier centrale principes.


Sociocratie bij mprofi AG is gebaseerd op vier belangrijke principes: Cirkelorganisatie, consensusbesluitvorming, dubbele binding en open verkiezingsproces.

 • De cirkelorganisatie is het fundament van de sociocratie. Projecten, afdelingen, beslissingen - alles is georganiseerd in cirkels. Elke stem heeft evenveel gewicht en elke mening wordt gewaardeerd.
 • In het consensusbesluitvormingsproces gaat het niet om meerderheidsbesluiten, maar om consensus. Alle belanghebbenden worden betrokken bij het besluitvormingsproces en besluiten worden genomen op basis van gedeelde inzichten.
 • De double bind zorgt ervoor dat informatie en besluiten tussen de cirkels stromen. Dit bevordert de samenwerking en zorgt ervoor dat macht en verantwoordelijkheid in de organisatie worden verdeeld.
 • Door het open verkiezingsproces worden leiderschapsposities op transparante en inclusieve wijze ingevuld. Elke stem telt en de beste mensen voor de baan worden geselecteerd.

Sociocratie biedt verschillende voordelen:

 • Het bevordert een inclusieve en democratische werkcultuur waarin alle werknemers actief betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen. Dit leidt tot een hogere motivatie en tevredenheid van de werknemers en verbetert de kwaliteit van de beslissingen. Door toepassing van sociocratische beginselen worden besluiten genomen op basis van feiten en het collectieve inzicht van alle belanghebbenden, waardoor politieke spelletjes en individuele machtsuitoefening worden beperkt.
 • Bovendien bevordert sociocratie een flexibele en adaptieve organisatiestructuur. Cirkelorganisatie en double binds stellen bedrijven in staat sneller te reageren op marktveranderingen en technologische innovaties. De focus op consensus in plaats van hiërarchie bevordert ook het aanpassingsvermogen, aangezien het bedrijven in staat stelt sneller en doeltreffender op veranderingen te reageren.

Als onderdeel van onze diensten bij mprofi AG, bieden wij advies, training en ondersteuning met betrekking tot sociocratie. Onze experts helpen bedrijven de principes en methoden van sociocratie te begrijpen, ze te integreren in hun processen en structuren en ervoor te zorgen dat de voordelen van sociocratie op de lange termijn kunnen worden benut.

Ons team begeleidt bedrijven bij de implementatie van sociocratie, vanaf het eerste idee tot de volledige implementatie. Wij werken nauw samen met onze klanten om individuele oplossingen te ontwikkelen die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften en doelstellingen.


De Agile manier van werken wordt op verschillende gebieden toegepast. Bij softwareontwikkeling, bijvoorbeeld, maakt het een snelle en efficiënte productontwikkeling en -oplevering mogelijk. In projectmanagement zorgt het voor flexibele projectbeheersing en effectief gebruik van middelen. Ook op andere gebieden, zoals marketing, personeelszaken of klantenservice , kan de Agile manier van werken helpen om processen te optimaliseren en de klantgerichtheid te verbeteren.

Sociocratie is een krachtig instrument voor het bevorderen van effectieve besluitvorming, werknemersparticipatie en aanpasbare organisatiestructuren. Bij mprofi AG gebruiken we deze methode met succes om B2B-bedrijven te ondersteunen bij hun digitale transformatie en hen te helpen hun projecten effectief en efficiënt te implementeren.

Met ons uitgebreide aanbod van diensten en ons streven naar uitmuntendheid en klanttevredenheid is mprofi AG de ideale partner voor bedrijven die klaar zijn om de voordelen van sociocratie te plukken en hun organisatie naar een hoger niveau te tillen. Ons doel is om onze klanten te helpen bij het succesvol beheren van hun digitale transformatie en het versterken van hun concurrentievermogen in een steeds meer gedigitaliseerde wereld.