Please enter a search term:

Hoe kunnen wij u ondersteunen met onze digitale strategie consulting?

Wij willen de implementatie van een idee voor digitale transformatie voor u en uw bedrijf realiseren. Onze dienst "Digital Strategy Consulting" gaat daarom niet zozeer over het beschrijven van de technologie of IT-infrastructuur. Wij richten ons op kerngebieden die u direct helpen om de mogelijkheden van digitalisering te benutten voor de verdere ontwikkeling van uw diensten en producten. Daarbij realiseren we mogelijke productiviteitsverhogingen en innovaties.

De focus van ons werk is niet de marketingterm digitalisering, maar de implementatie van de digitale transformatie. Dit is niet marketinggedreven, maar verankerd in ons DNA. Wij zien onszelf als implementatieconsultants met als doel onze klanten met ons werk en onze vakkennis te ondersteunen om hun eigen bedrijf concurrerend te maken in een digitale wereld.

Dit is hoe wij digitale strategie consulting aanpakken

In een eerste stap werken we samen met uw management en medewerkers aan een gemeenschappelijk begrip van digitalisering. Zo creëren we een uniforme basis om te begrijpen hoe een digitaliseringsstrategie uw bedrijf kan helpen concurrentievoordelen te behalen. Wij evalueren digitaliseringsinitiatieven die al zijn gestart en mogelijk al zijn geïmplementeerd. In de context van uw bedrijfsmodel modelleren onze experts de noodzakelijke volgende stappen, de benodigde tijd en middelen en de doelomschrijving van de geplande stappen om uw bedrijfsmodel te digitaliseren.

Het voordeel voor uw bedrijf: Een waardevolle basis voor uw bedrijf voor uw digitale strategie door een kwalitatieve beoordeling van uw digitale gereedheid - d.w.z. uw startpunt voor digitale transformatie.

Digitale transformatie is geen doel op zich.

Daarom is het voor u belangrijk om de digitaliseringsonderwerpen te identificeren die relevant zijn voor het betreffende bedrijfsmodel. Dit maakt het gemakkelijker en doelgerichter om analoge bedrijfsmodellen, processen en diensten om te zetten in digitale modellen. Het voordeel voor uw bedrijf: Heldere definitie en duidelijke specificaties om digitalisering in de bedrijfsmodellen te implementeren. Duidelijke oplossingen zowel voor de business als voor de interactie met uw klanten. Transformatie en oplossingsgericht.

Een inventarisatie van de concurrentieomgeving is noodzakelijk voordat oplossingen voor digitalisering kunnen worden ontwikkeld. Vragen over de druk voor digitalisering, het stopzetten van bestaande bedrijfsmodellen, de druk op het analoge waardecreatieproces en nog veel meer komen hierbij aan de orde. Deze beoordeling vormt de basis voor verdere bedrijfsoplossingen. Als onderdeel van het strategieadvies wordt een beoordeling gemaakt van toekomstige veranderingen en digitale trends. Voordelen voor uw bedrijf: Risico's voor uw bedrijf door verstoring van digitale bedrijfsmodellen, levenscyclus en volwassenheid van bestaande bedrijfsmodellen. Beoordeling van digitale trends. Beoordeling van de verandering in de concurrentiesituatie als gevolg van de digitaliseringsinspanningen van concurrenten.

Wat bieden wij u?

 • Een inventarisatie van uw huidige staat van digitalisering.
 • Een beoordeling van hoe uw sector digitaliseert en hoe uw digitale strategie eruit ziet.
 • Een beoordeling van uw digitaliseringssituatie (digitaliseringsbereidheid) in relatie tot de noodzakelijke bedrijfsinitiatieven.
 • Een stappenplan voor de digitale transformatie in uw bedrijf.
 • Advies over digitale strategie om uw concurrentievermogen te verbeteren.

Het digitale landschap evolueert sneller dan ooit en de gebruikspatronen van de consument veranderen. Zij worden aan uw merk en aanbod blootgesteld via een verscheidenheid aan informatiebronnen: Websites, zoekmachines, sociale media, online winkels, prijsvergelijkings- en beoordelingsportalen. Elk bedrijf staat voor de uitdaging zijn eigen manier te vinden om zijn doelgroep te bereiken in deze snel veranderende en soms door prikkels overspoelde digitale wereld.

Voorwaarde voor een goed werkende online marketingstrategie is allereerst inzicht in de betreffende doelgroep en haar behoeften, want elke doelgroep is anders.

Want elke doelgroep is anders. Alleen als de doelgroep wordt begrepen, kan deze op het juiste moment, op de juiste touchpoints, met de relevante content worden bereikt.

Als dat het geval is, kunnen de bedrijfsdoelstellingen worden bereikt. Wij vertalen uw bedrijfsdoelstellingen in een online marketingstrategie die ervoor zorgt dat uw aanbod met de juiste boodschappen overal verschijnt waar vraag wordt gecreëerd of beslissingen worden genomen: Zoekmachines, displaynetwerken, sociale media en videoplatforms.

Elk online marketinginstrument heeft zijn voordelen. Wij identificeren en combineren de meest veelbelovende voor uw doelstellingen en ontwerpen campagnes om meetbare reacties teweeg te brengen. Wij evalueren interacties, transacties en reacties om de ROI van uw campagne te maximaliseren.

Uw voordeel:

Bij ons zijn de klantbehoeften niet gebaseerd op fictieve persona's, maar op echte levensmomenten en het zoekgedrag van uw doelgroep.

Leid aanbevelingen af op basis van gegevens - Onze maatregelen zijn afgeleid van zoekgegevens. Succes wordt planbaar door onze op data gebaseerde aanpak.

Implementatiegerichte strategie - De beste strategie wordt verpest door een suboptimale implementatie. Voor ons zijn beide gelijk - wij houden al tijdens de strategieontwikkeling rekening met de implementatie, zodat deze door uw medewerkers kan worden vertaald in efficiënte en effectieve maatregelen.

Onconventioneel denken - trendonderzoek en volwassen kennis over de verschillende eisen en behoeften langs de Digitale Klantreis maken nieuwe, gedifferentieerde oplossingen mogelijk. Zo bereiken we uw bedrijfsspecifieke doelstellingen.

Diensten voor uw online marketingstrategie

Uitgebreide analyses van klanten, markt en doelgroepen

Wij voeren verschillende analyses uit als eerste stap in het vinden van een strategie: Analyse van het zoekgedrag en de behoeften van uw doelgroep, beoordeling van de status quo van uw online aanwezigheid en die van uw concurrenten en best practices uit de branche met betrekking tot de behoeften van de klant.

Bepaling van doelgroep, kanalen, formaat en inhoud

Als onderdeel van de strategie worden hiaten in de inhoud, mogelijkheden voor kanalen en bruikbaarheids- en conversieproblemen die moeten worden opgelost, uitgewerkt. Zo wordt de optimale benadering van uw klanten gedocumenteerd in samenhang met uw communicatie- en marketingconcept.

Gebruikersonderzoeken en bruikbaarheidstests

Om zwakke punten van uw online aanwezigheid vanuit het oogpunt van echte klanten bloot te leggen, worden afhankelijk van de vraag enquêtes en usability tests uitgevoerd.

Uitvoering van de strategie

Wij beschikken over een sterke implementatie-expertise op de verschillende digitale gebieden. Hierdoor kunnen wij de gedefinieerde maatregelen vakkundig in de praktijk brengen.

Strategie workshops

Om de behoeften en problemen van uw medewerkers mee te nemen en zo de externe blik aan te vullen met de interne blik, worden workshops voor strategieontwikkeling gehouden met verschillende afdelingen van uw bedrijf.

Rapporten

Het succes van de uitgevoerde strategie wordt gemeten aan de hand van de KPI's die aan het begin zijn gedefinieerd en aan u transparant gerapporteerd met behulp van dashboards die op uw behoeften zijn afgestemd.

Strategiedocument incl. doelstellingen en maatregelen

Op basis van de analyses, mprofi definieert doelen en activiteiten gericht op het optimaal voldoen aan de behoeften van de klant. Alle disciplines van digitale marketing worden in aanmerking genomen en kunnen worden gericht op zowel de inhoud als de gebruikerservaring op de website.

Diensten en services:

Digitalisering

Om uw bedrijf succesvol vooruit te helpen in de digitalisering, ondersteunen wij u bij het bedenken, ontwikkelen en implementeren van innovatieve technologische oplossingen.

 • Holistische digitaliseringsstrategie van A tot Z
 • Contactpersoon voor alle digitaliseringsvraagstukken
 • Basis voor uw IT: moderne Zwitserse cloud-oplossing
 • Ondersteund en begeleid van klassieke IT tot volledige digitalisering.

IT-strategieën

Afgestemd op uw individuele behoeften ontwikkelen we samen een effectieve IT-strategie en ondersteunen we u bij uw digitale transformatie.

 • Wij hebben jarenlange ervaring in de ontwikkeling en implementatie van IT-strategieën
 • Industrie-overschrijdende ervaring en best practices
 • Het ontwikkelen van innovatieve ideeën voor nieuwe producten of diensten
 • Ondersteuning van procesinnovatie en continue verbetering van uw bedrijfsprocessen

Overstappen naar de cloud

Om u te helpen de toegevoegde waarde van de cloud optimaal te benutten, bieden wij een uitgebreid portfolio van oplossingen voor het MKB.

 • Een duurzame cloudstrategie ontwikkelen
 • Ontwerp, migreer en beheer uw branchespecifieke cloud
 • Diensten van alle werelden in een echte hybride cloud
 • Hoogste beveiliging en gegevensopslag in Zwitserland gegarandeerd

Onze experts zullen u ondersteunen: