Please enter a search term:

 • Docker

  Docker is een populaire open source tool die een draagbare en consistente runtime-omgeving biedt voor softwaretoepassingen.

  Al het andere over Docker:

Docker-containers en virtualisatie

Docker is een populaire open source tool die een draagbare en consistente runtime-omgeving biedt voor softwaretoepassingen. Docker gebruikt containers als geïsoleerde omgevingen in de gebruikersruimte die op het niveau van het besturingssysteem draaien en het bestandssysteem en systeembronnen delen. Een voordeel is dat containerisatie dus aanzienlijk minder resources vereist dan een conventionele server of virtuele machine. Hier vind je alles wat belangrijk is voor praktisch gebruik en de belangrijkste vragen over Docker eenvoudig uitgelegd.

De term "Docker" wordt op vele manieren gebruikt en kan zowel verwijzen naar het open source gemeenschapsproject en de tools die uit het open source project zijn voortgekomen als rechtstreeks naar het bedrijf Docker Inc. Het feit dat de technologie en het bedrijf dezelfde naam hebben, kan verwarrend zijn.

Hier volgt een korte uitleg:

De IT-software "Docker" is een containertechnologie die het maken en gebruiken van Linux®-containers mogelijk maakt. De open source Docker-gemeenschap werkt aan het verbeteren van deze technologieën ten voordele van de gebruikers.

Het bedrijf Docker Inc. bouwt voort op het werk van de Docker-gemeenschap, biedt meer beveiliging en deelt deze verbeteringen op zijn beurt met de hele Docker-gemeenschap. Dit verbetert de technologieën voor zakelijke klanten. Met Docker kun je containers behandelen als uiterst slanke, modulaire virtuele machines. En met deze containers ben je flexibel. Je kunt ze maken, inzetten, kopiëren en verplaatsen tussen omgevingen, waardoor je applicaties worden geoptimaliseerd voor de cloud.

Wat is Docker?

Docker is een open source platform waarmee ontwikkelaars en systeembeheerders applicaties kunnen verpakken en implementeren in zogenaamde containers. Containers zijn lichtgewicht, draagbare en consistente eenheden die alle noodzakelijke afhankelijkheden van een applicatie bevatten. Dit vereenvoudigt de inzet, het schalen en het onderhoud van softwaretoepassingen enorm.

 • Waarom Docker?

  Waarom Docker?

  Docker biedt een aantal voordelen ten opzichte van traditionele virtualisatieoplossingen:

  • Lichtgewicht: Docker-containers delen het besturingssysteem van de host, waardoor ze aanzienlijk minder resources verbruiken dan traditionele virtuele machines (VM's).

  • Snelle inzet: Docker-containers kunnen binnen enkele seconden worden gestart en gestopt, waardoor de ontwikkelings- en inzetduur aanzienlijk wordt verkort.

  • Consistentie: Docker-containers zorgen voor een consistente omgeving voor applicaties in verschillende stadia van ontwikkeling, testen en implementatie.

  • Overdraagbaarheid: Docker-containers kunnen eenvoudig worden overgezet tussen verschillende omgevingen en cloudproviders zonder dat er wijzigingen in de code nodig zijn.

  • Schaalbaarheid: Met Docker kunnen containers eenvoudig worden toegevoegd of verwijderd om de prestaties en capaciteit van applicaties snel en kosteneffectief aan te passen.

  • Modulaire architectuur: Docker moedigt het gebruik van microservices aan, waarbij applicaties worden opgesplitst in kleinere, onafhankelijke componenten. Dit maakt het eenvoudiger om applicaties te onderhouden en uit te breiden.


 • Docker biedt een aantal voordelen ten opzichte van traditionele virtualisatieoplossingen:

  • Lichtgewicht: Docker-containers delen het besturingssysteem van de host, waardoor ze aanzienlijk minder resources verbruiken dan traditionele virtuele machines (VM's).

  • Snelle inzet: Docker-containers kunnen binnen enkele seconden worden gestart en gestopt, waardoor de ontwikkelings- en inzetduur aanzienlijk wordt verkort.

  • Consistentie: Docker-containers zorgen voor een consistente omgeving voor applicaties in verschillende stadia van ontwikkeling, testen en implementatie.

  • Overdraagbaarheid: Docker-containers kunnen eenvoudig worden overgezet tussen verschillende omgevingen en cloudproviders zonder dat er wijzigingen in de code nodig zijn.

  • Schaalbaarheid: Met Docker kunnen containers eenvoudig worden toegevoegd of verwijderd om de prestaties en capaciteit van applicaties snel en kosteneffectief aan te passen.

  • Modulaire architectuur: Docker moedigt het gebruik van microservices aan, waarbij applicaties worden opgesplitst in kleinere, onafhankelijke componenten. Dit maakt het eenvoudiger om applicaties te onderhouden en uit te breiden.

 • Docker ecosysteem

  Docker ecosysteem

  Het Docker-ecosysteem bestaat uit verschillende belangrijke componenten:

  • Docker Engine: De centrale component van Docker die verantwoordelijk is voor het maken, uitvoeren en beheren van containers.

  • DockerImages: Sjablonen die alle noodzakelijke afhankelijkheden van een applicatie bevatten en dienen als basis voor het maken van containers.

  • Dockerfile: Een tekstbestand dat de instructies bevat voor het maken van een Docker image.

  • Docker Hub: Een cloud-gebaseerd register dat een verscheidenheid aan publieke en private Docker-images biedt om te delen en te distribueren.

  • Docker Compose: Een tool voor het definiëren en beheren van multi-container applicaties met behulp van een enkel YAML-bestand.

  • Docker Swarm: Een eigen orkestratieplatform voor Docker waarmee containers kunnen worden geschaald en beheerd op meerdere hosts.


 • Het Docker-ecosysteem bestaat uit verschillende belangrijke componenten:

  • Docker Engine: De centrale component van Docker die verantwoordelijk is voor het maken, uitvoeren en beheren van containers.

  • DockerImages: Sjablonen die alle noodzakelijke afhankelijkheden van een applicatie bevatten en dienen als basis voor het maken van containers.

  • Dockerfile: Een tekstbestand dat de instructies bevat voor het maken van een Docker image.

  • Docker Hub: Een cloud-gebaseerd register dat een verscheidenheid aan publieke en private Docker-images biedt om te delen en te distribueren.

  • Docker Compose: Een tool voor het definiëren en beheren van multi-container applicaties met behulp van een enkel YAML-bestand.

  • Docker Swarm: Een eigen orkestratieplatform voor Docker waarmee containers kunnen worden geschaald en beheerd op meerdere hosts.

 • Docker in het ontwikkelingsproces

  Docker in het ontwikkelingsproces

  Docker kan in verschillende fasen van het ontwikkelproces worden gebruikt:

  • Ontwikkeling: Ontwikkelaars kunnen Docker-containers gebruiken om lokaal te zorgen voor een consistente en reproduceerbare omgeving voor het ontwikkelen en testen van applicaties. Dit verkleint de kans op omgevingsafhankelijkheden en "het werkt op mijn machine"-problemen.

  • Testen: Docker maakt het mogelijk om geautomatiseerde tests uit te voeren in geïsoleerde omgevingen zonder aparte testomgevingen op te zetten.

  • Staging: Docker-containers kunnen worden gebruikt om applicaties te implementeren in een staging-omgeving die lijkt op de productieomgeving. Hierdoor kunnen potentiële problemen in een vroeg stadium worden geïdentificeerd en opgelost, voordat de applicatie live gaat.

  • Productie: Docker-containers zorgen voor een consistente, veilige en schaalbare omgeving voor het draaien van applicaties in de productieomgeving.

 • Docker kan in verschillende fasen van het ontwikkelproces worden gebruikt:

  • Ontwikkeling: Ontwikkelaars kunnen Docker-containers gebruiken om lokaal te zorgen voor een consistente en reproduceerbare omgeving voor het ontwikkelen en testen van applicaties. Dit verkleint de kans op omgevingsafhankelijkheden en "het werkt op mijn machine"-problemen.

  • Testen: Docker maakt het mogelijk om geautomatiseerde tests uit te voeren in geïsoleerde omgevingen zonder aparte testomgevingen op te zetten.

  • Staging: Docker-containers kunnen worden gebruikt om applicaties te implementeren in een staging-omgeving die lijkt op de productieomgeving. Hierdoor kunnen potentiële problemen in een vroeg stadium worden geïdentificeerd en opgelost, voordat de applicatie live gaat.

  • Productie: Docker-containers zorgen voor een consistente, veilige en schaalbare omgeving voor het draaien van applicaties in de productieomgeving.
 • Docker en microservices

  Docker en microservices

  Docker speelt een belangrijke rol bij de implementatie van microservices-architecturen. Microservices zijn kleinere, onafhankelijke applicatiecomponenten die samen een uitgebreide applicatie vormen. Docker-containers bieden de perfecte omgeving voor het implementeren van microservices, omdat ze lichtgewicht en draagbaar zijn en isolatie en onafhankelijkheid van individuele services garanderen.

  Enkele voordelen van het gebruik van Docker voor microservices zijn:

  • Onafhankelijke ontwikkeling en implementatie: Elke microservice kan onafhankelijk worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd zonder de andere services te beïnvloeden.

  • Eenvoudig schalen: Microservices kunnen indien nodig afzonderlijk worden geschaald zonder dat dit gevolgen heeft voor de hele applicatie.

  • Snellere marktintroductietijd: De onafhankelijke ontwikkeling van microservices maakt het mogelijk om nieuwe functies en verbeteringen sneller op de markt te brengen.

  • Grotere stabiliteit: Omdat microservices geïsoleerd zijn, heeft een storing van één service geen invloed op de hele applicatie.


 • Docker speelt een belangrijke rol bij de implementatie van microservices-architecturen. Microservices zijn kleinere, onafhankelijke applicatiecomponenten die samen een uitgebreide applicatie vormen. Docker-containers bieden de perfecte omgeving voor het implementeren van microservices, omdat ze lichtgewicht en draagbaar zijn en isolatie en onafhankelijkheid van individuele services garanderen.

  Enkele voordelen van het gebruik van Docker voor microservices zijn:

  • Onafhankelijke ontwikkeling en implementatie: Elke microservice kan onafhankelijk worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd zonder de andere services te beïnvloeden.

  • Eenvoudig schalen: Microservices kunnen indien nodig afzonderlijk worden geschaald zonder dat dit gevolgen heeft voor de hele applicatie.

  • Snellere marktintroductietijd: De onafhankelijke ontwikkeling van microservices maakt het mogelijk om nieuwe functies en verbeteringen sneller op de markt te brengen.

  • Grotere stabiliteit: Omdat microservices geïsoleerd zijn, heeft een storing van één service geen invloed op de hele applicatie.

 • Docker inzetscenario's

  Docker inzetscenario's

  Docker kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen, waaronder:

  • Webapplicaties: Docker maakt het mogelijk om webapplicaties te verpakken en in te zetten in containers die onafhankelijk zijn van de onderliggende infrastructuur. Dit vereenvoudigt het inzetten en schalen van webapplicaties enorm.
  • Databases: Docker kan worden gebruikt om databases in containers te draaien, waardoor het eenvoudiger wordt om databases te beheren, te schalen en te onderhouden.

  • Continue integratie en continue implementatie (CI/CD) : Docker kan worden geïntegreerd in CI/CD-pijplijnen om consistente omgevingen te bieden voor het testen en implementeren van applicaties.

  • Big Data en Data Science: Docker kan worden gebruikt in Big Data en Data Science projecten om complexe gegevensverwerkings- en analysetaken uit te voeren in geïsoleerde en reproduceerbare omgevingen. Dit vergemakkelijkt de samenwerking tussen datawetenschappers en technici en versnelt analyseresultaten.

  • Internet of Things (IoT): Docker kan worden gebruikt in IoT-toepassingen om toepassingen en diensten op verschillende apparaten en platforms te implementeren en te beheren. Hierdoor kunnen IoT-apparaten eenvoudiger worden beheerd en bijgewerkt.
  • Edge computing: In edge computing scenario's kan Docker helpen om applicaties en diensten dichter bij de gegevensbronnen te brengen om de latentie te verlagen en de prestaties te verbeteren.


 • Docker kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen, waaronder:

  • Webapplicaties: Docker maakt het mogelijk om webapplicaties te verpakken en in te zetten in containers die onafhankelijk zijn van de onderliggende infrastructuur. Dit vereenvoudigt het inzetten en schalen van webapplicaties enorm.
  • Databases: Docker kan worden gebruikt om databases in containers te draaien, waardoor het eenvoudiger wordt om databases te beheren, te schalen en te onderhouden.

  • Continue integratie en continue implementatie (CI/CD) : Docker kan worden geïntegreerd in CI/CD-pijplijnen om consistente omgevingen te bieden voor het testen en implementeren van applicaties.

  • Big Data en Data Science: Docker kan worden gebruikt in Big Data en Data Science projecten om complexe gegevensverwerkings- en analysetaken uit te voeren in geïsoleerde en reproduceerbare omgevingen. Dit vergemakkelijkt de samenwerking tussen datawetenschappers en technici en versnelt analyseresultaten.

  • Internet of Things (IoT): Docker kan worden gebruikt in IoT-toepassingen om toepassingen en diensten op verschillende apparaten en platforms te implementeren en te beheren. Hierdoor kunnen IoT-apparaten eenvoudiger worden beheerd en bijgewerkt.
  • Edge computing: In edge computing scenario's kan Docker helpen om applicaties en diensten dichter bij de gegevensbronnen te brengen om de latentie te verlagen en de prestaties te verbeteren.

Docker heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we software ontwikkelen, uitvoeren en implementeren. Door gebruik te maken van containers biedt Docker een lichtgewicht, consistente en draagbare oplossing die de efficiëntie en schaalbaarheid van applicaties verbetert. Met zijn veelzijdige ecosysteem en ondersteuning voor microservices-architecturen is Docker een krachtige technologie die tot zijn recht komt in een groot aantal implementatiescenario's.

Als digitaal agentschap, advies- en dienstenbedrijf zetten wij ons in om u te helpen Docker en andere innovatieve technologieën met succes te implementeren en te gebruiken.